top of page

Abstrakcia

rôzne techniky

Niekedy mám chuť sa odpútať od reality a inak vyjadriť svoje pocity.

Abstrakcia

maľba olejom pastelom akvarelom

bottom of page