Krajiny pastel

Krajiny v zime aj v lete, v oleji i pasteli.

Krajiny a ich detaily

malovanie na zákazku pastel