Artprotis, kombinované techniky a iné

Načrela som aj do iných techník a motívov.

Artprotis a iné