Laukovci

dve generácie insitných umelcov

Juraj Lauko starší

zdgnlkbgvbnô

Juraj Lauko mladší

zdgnlkbgvbnô

Už nežijúci, insitný maliari, jedny z prvých na Slovensku.

Slovenský insitný maliari